diumenge, 13 de març de 2011

Sense malícia, i només parlant per parlar

Sense malícia, i només parlant per parlar, em cal dir que després d’haver llegit les “noticietes” que periòdicament se publiquen sobre les magnífiques gestions que fa i les idees que té l’aspirant del partit popular de les Coves, per a dur-les endavant quan manarà,no sé si riure’m o plorar!Riure’m, perquè (ja té collons la cosa!), ens gastem molts més diners els covarxins pagant els deutes de l’accidentada gestió, que en el breu espai de temps (2003-2006) ens va voler imposar a corre-cuita, amb nocturnitat i contracorrent, que amb els regidors actuals de JNP, els quals des del seny, el diàleg i el treball ben fet dia a dia,prioritzen i atenen les necessitats, escolten els suggeriments, i recondueixen una situació municipal desbocada, que van heretar de l’actual aspirant i que només coneixia, gestionava i comprenia un cap quadrat com el d’ell.
O plorar, perquè (encara té més collons la cosa), pensa que els covarxins no tenim intel·ligència? Pensa que som uns dòcils seguidors que mai li qüestionarem les seues “parides”?  Ens diu que ha aconseguit, ell solet, una subvenció per al funcionament  del Centre de Dia,.... no serà que la Conselleria de Benestar Social ha pagat (com és la seua obligació) els endarreriments que li devia a l’Ajuntament pel funcionament del centre i de l’any 2010? Ens diu que ficarà dos guàrdies nocturns de vigilància, quan ell manarà, (jo li ho aplaudisc) però... per què no els va ficar quan va manar? com els pagarà? Ens diu que aproparà el turisme de Peníscola a les Coves, (jo més que aplaudiments) però....té un projecte, una dotació econòmica, uns responsables per a dur-ho endavant? només el de Peníscola, o farem una campanya internacional? Ens diu que crearà llocs de treball al poble, tant de bo fos veritat!,li faria un redoble de tambors....però com farà? Què parlarà (com ell sap parlar) amb el Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, Sr. Camps, responsable únic, màxim i últim de l’atur de tota la Comunitat (ja que té totes les transferències en temes de treball)? Què pensa que a la resta de governants no els preocupa el tema? Què pensa que els altres governants no apliquen tot el seu treball i esforç per a crear-ne? Què ens voldrà dir amb aquesta promesa? Què el treball és un monopoli que està en les mans d’algunes persones, i que només elles el prometen i el distribueixen? ... No ho sé, no ho sé què li veig ací! Juga amb coses massa importants. Ens diu, i li diu al President de l’Associació de Jubilats i Pensionistes, que ara quan mane, els ubicarà el seu centre social en la zona centre del poble... en aquesta qüestió em mostro escèptic, però... hi ha alguna raó de pes que els covarxins desconeixem per a haver de fer aquest  trasllat? Té l’Ajuntament, en el centre del poble, algun local en propietat, tan magnífic (al meu parer) com el del tossal? No diu aquest senyor aspirant que no s’han de balafiar els diners i que tot l’eix de la seua política és la contenció i la racionalitat de les despeses i la gratuïtat gratuïta dels serveis municipals (o això m’ho invento jo per a que tot quadre)?....Home! Si sanejàs i arreglara un edifici abandonat que hi ha al centre del poble, de la seua propietat,conegut popularment com l’Hostal de l’Estrella, i el cedira a l’Ajuntament, com han fet altres famílies benefactores covarxines... així mataríem dos pardals d’un tir... i tot el món tan feliç!. Ens diu..., ens diu... covarxins esteu atens a tot allò que ara us dirà, com ara els ho diu a un col·lectiu d’emigrants amb dret a vot,fent-los berenars, omplint-los d’atencions, fent-los promeses de treball o no, i dels quals després, passades les eleccions, no se’n recorda,... veus de sirena!... Però fa el mateix pel col·lectiu àrab que no té dret a vot?,... I que em dieu d‘eixa divisió que vol fer al sí de la societat covarxina, denunciant a uns perquè estan en el cens de les Coves i creu ell el perjudiquen perquè no el voten,... i no pensa ell que tots des del primer a l’últim covarxí volen votar-lo o botar-lo? I jo em pregunto, ha denunciat al seu pare que viu tot l’any a Alcossebre i vota a les Coves?...
Són tantes preguntes, mai m’hagués pensat que un personatge com ell em faria pensar tant, però és que la diu,se la creu i la publica, i quan jo me la llig  se’m mareja la panxa, serà que no me’l crec? M’hauré de fer del seu rotgle més íntim, a veure si així viuré més tranquil sense haver de pensar tant en el que ens vol dir...
                                                               Un covarxí capficat...bo, perdó! Si em deixa ser-ho...